Ondersteuning bij het gebruik van Caren

Caren is ontwikkeld door Nedap. Zij geven ondersteuning bij het aanmaken van een account en het gebruik van het portaal, waarbij een handleiding met vragen en een chatbot beschikbaar zijn; dit alles via carenzorgt.nl.

  • De Haardstee biedt geen ondersteuning voor het gebruik van Caren.
  • Je kunt aan jouw persoonlijk begeleider ondersteuning vragen bij het gebruik van Caren en de ondersteuning die via carenzorgt.nl wordt geboden.
  • Wettelijk vertegenwoordigers kunnen bij carenzorgt.nl terecht voor technische ondersteuning.
  • Jouw persoonlijk begeleider heeft een rol bij het verstrekken van de koppelcode en bijbehorende brief.