Bonaireplein

Doelgroep Bonaireplein
Bonaireplein is een 24-uur voorziening met 14 appartementen voor cliënten met een (licht) verstandelijke beperking en bijkomende problematiek van medische of somatische aard. Hierbij kan men denken aan chronische ziekten, beroerte, diabetes, ouderdom, etc. Psychiatrische problematiek is in mindere mate aanwezig en van passieve aard. De cliënten zijn veelal van middelbare tot (hoog) bejaarde leeftijd. Deze woonlocatie betreft beschermd verblijf. Begeleiding is voortdurend in de nabijheid of 24 uur per dag direct aanwezig. Indien nodig kan er specifieke hulpverlening (verpleegkunde, geriatrie, psychiatrie, medische zorg, palliatieve zorg, etc.) door derden worden geleverd. Daarnaast is er voor een deel sprake van begeleiding bij achteruitgang en ontwikkelingsgerichte begeleiding. Cliënten hebben een VG 3 tot en met 6 indicatie.

Lees meer