Bonaireplein

Doelgroep Bonaireplein
Bonaireplein is een 24-uur voorziening voor 14 cliënten met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematiek van medische of somatische aard. Hierbij kan men denken aan chronische ziekten, beroerte, diabetes, ouderdom, etc. Psychiatrische problematiek is in mindere mate aanwezig en van passieve aard. De cliënten zijn veelal van middelbare tot (hoog) bejaarde leeftijd. Begeleiding is voortdurend in de nabijheid of 24 uur per dag direct aanwezig. Daarnaast is er voor een deel sprake van begeleiding bij achteruitgang en ontwikkelingsgerichte begeleiding. Cliënten hebben een Wlz VG 3 tot en met 6 indicatie of Wlz GGZ 1 tot en met 3.

Lees meer