Bonaireplein

Doelgroep Bonaireplein
Locatie Bonaireplein betreft een beschermd verblijf met 24 uurs begeleiding. ’s Nachts is er een slaapdienst aanwezig. De locatie biedt de mogelijkheid om een cliënt ‘voor het leven’ van een woonplek te voorzien tenzij dit gezien de zorgvraag onverantwoord of tegen het belang van de cliënt is. Bonaireplein is een woonlocatie voor cliënten met een (licht) verstandelijke beperking en bijkomende problematiek met eventueel een zorgvraag. Er kan sprake zijn van de volgende problematieken:

  • Medisch/somatische aard;
  • Medische problematiek;
  • Chronische ziekten, zoals diabetes, ouderdom, etc.;
  • Psychiatrische problematiek, veelal van passieve aard;
  • Autisme

Zorgvragen van de cliënten kunnen gerelateerd zijn aan leeftijdsgebonden problemen. Dit maakt de woonlocatie met name geschikt voor cliënten die baat hebben bij een rustige leefomgeving en nabijheid van begeleiding nodig hebben. Leeftijd is geen contra-indicatie. De meest voorkomende aard van het begeleidingsdoel is het stabiliseren van de begeleidingssituatie. Daarnaast is er voor een deel sprake van begeleiding bij achteruitgang en ontwikkelingsgerichte begeleiding.
Beperkingen van de cliënt liggen met name op de volgende vlakken: sociale redzaamheid, psychosociaal / cognitief en ADL. In mindere mate ook op de vlakken: mobiliteit, verpleging en gedragsproblematiek.
Cliënten hebben een Wlz VG 3 tot en met 6 indicatie of Wlz GGZ 1 tot en met 3.

Lees meer