De Plataan

Doelgroep De Plataan
Op deze locatie wonen mensen met een autismespectrumstoornis. Er kan sprake zijn van bijkomende psychiatrische en/of psychosociale problematiek. Op de 1e etage van het gebouw zijn 12 studio-appartementen waar mensen vanaf 18 jaar wonen met een Beschermd wonen beschikking van gemeente Leiden. De begeleiding is gericht op het doorstromen naar zelfstandigheid. Het gaat hier om scheiden wonen / zorg; cliënten betalen huur.

Lees meer