Hugo de Grootstraat

Doelgroep Hugo de Grootstraat
De Hugo de Grootstraat is een 24-uursvoorziening waar 19 cliënten met een licht verstandelijke beperking of een autismespectrumstoornis wonen. Daarnaast is er vaak sprake van bijkomende psychiatrische en/of psychosociale problematiek. De leeftijd varieert van 18 t/m 60 jaar. Cliënten hebben een Wlz-indicatie VG 3 tot en met VG 6 of een beschermd wonen indicatie van de gemeente, GGZ-c 1 tot en met 3.

Ons zorgaanbod
Je hebt een eigen appartement met keuken en badkamer. Er is een steunpunt waar je op bepaalde tijden kunt binnenlopen. De begeleiding die wij jou bieden heeft als voornaamste doel: stabiliteit creëren of vasthouden. Samen zoeken we naar een goede balans in de woon-werksituatie. Het uitgangspunt is vraaggestuurde begeleiding aan de hand van een individueel ondersteuningsplan, hierbij wordt ook gekeken hoe we nieuwe vaardigheden kunnen aanleren. Op de Hugo de Grootstraat krijg je individuele begeleiding in het eigen appartement.