Hugo de Grootstraat

Doelgroep Hugo de Grootstraat
Op deze locatie wonen 20 mensen vanaf 18 jaar met een licht verstandelijke beperking en/of een autismespectrumstoornis. Er kan sprake zijn van bijkomende psychiatrische en/of psychosociale problematiek. Het hebben van werk, school of dagbesteding vinden we belangrijk en stellen we als voorwaarde. Per cliënt zijn er afspraken over hoeveel dagdelen hierin reëel zijn. Als je nog geen invulling hebt, start je bij de dagbesteding van De Haardstee en gaan we van daaruit op zoek naar een passende plek. Toegang voor mensen met: Wlz VG3 tot en met VG6, Wlz 1-GGZ-W tot en met 3-GGZ-W indicaties of een Beschermd wonen beschikking van gemeente Leiden.

Lees meer