Hugo de Grootstraat

Doelgroep Hugo de Grootstraat
De Hugo de Grootstraat is een 24-uursvoorziening met slaapdienst waar 19 cliënten met een licht verstandelijke beperking of een autismespectrumstoornis wonen. Daarnaast is er vaak sprake van bijkomende psychiatrische en/of psychosociale problematiek. De leeftijd varieert van 18 t/m 60 jaar. Cliënten hebben een Wlz-indicatie VG 3 tot en met VG 6 of een beschermd wonen indicatie van gemeente Leiden.

Ons zorgaanbod
Je hebt een studio met keuken, wc en badkamer. Er is een steunpunt waar je op bepaalde tijden kunt binnenlopen en mee eten. De begeleiding die wij jou bieden heeft als voornaamste doel: stabiliteit creëren of vasthouden. Samen zoeken we naar een goede balans in de woon-werksituatie. Het uitgangspunt is vraaggestuurde begeleiding aan de hand van een individueel ondersteuningsplan, hierbij wordt ook gekeken hoe we nieuwe vaardigheden kunnen aanleren. Je krijgt individuele begeleiding in de eigen studio