Kanaalpark

Doelgroep Kanaalpark
Kanaalpark is een 24-uursvoorziening met slaapdienst waar 23 cliënten vanaf 18 jaar met een licht verstandelijke beperking en/of een autismespectrumstoornis wonen. Daarnaast is er vaak sprake van bijkomende psychiatrische en/of psychosociale problematiek. Cliënten hebben een Wlz-indicatie VG 3 tot en met VG 6 of een Wlz GGZ 1 tot en met 3 indicatie.

Lees meer