Morspoort

Doelgroep Morspoort
Op locatie Morspoort wonen acht cliënten, voornamelijk jong volwassenen met een verstandelijke beperking met of zonder autismespectrumstoornis (ASS) en cliënten met ASS die normaal begaafd zijn. Cliënten hebben een VG 3 tot en met 6 indicatie, of een beschermd wonen GGZ-c 1 tot en met 3 indicatie van de gemeente.

Ons zorgaanbod
Je hebt een eigen appartement met keuken en badkamer. Je krijgt hier individuele begeleiding die vraaggestuurd is aan de hand van jouw ondersteuningsplan. Dit ondersteuningsplan maken wij samen met jou. Er is een steunpunt waar een aantal dagen in de week de mogelijkheid is om te eten. Sommige cliënten gebruiken het steunpunt ook voor de gezelligheid. Ze kijken met elkaar televisie, drinken koffie of maken een praatje.