Morspoort

Doelgroep Morspoort
Locatie Morspoort is een van de drie locaties van het Kamertrainingshuis voor cliënten van 18 - 27 jaar. Naast de licht verstandelijke beperking en/of een autismespectrumstoornis is er sprake van bijkomende psychiatrische en/of psychosociale problematiek. Gezien de leeftijd is er vaak nog sprake van jongerenproblematiek. De stap om in 1 keer zelfstandig te gaan wonen is nog te groot; een tussenstap is nodig. Deze locatie heeft een doorstroomfunctie: binnen 1,5 jaar naar een eigen woning met ambulante begeleiding. Neem voor plaatsingsvoorwaarden contact op met onze afdeling zorgbemiddeling.

De locatie biedt 7 dagen per week begeleiding op bepaalde uren. Geen slaapdienst, wel is er alle dagen een telefonische achterwacht bereikbaar als begeleiding niet aanwezig is.

Ons zorgaanbod
Je hebt een eigen slaapkamer met wc en badkamer. Je krijgt begeleiding aan de hand van jouw perspectiefplan. Dit plan maken wij samen met jou en is ontwikkelingsgericht. Je krijgt ondersteuning bij het wonen en het uitbreiden van vaardigheden om zelfredzaam te zijn, zoals: koken, het vinden en behouden van werk of dagbesteding en het beheren van financiën en het plannen van je week.