Oude Herengracht

Doelgroep Oude Herengracht
De Oude Herengracht is een locatie met zes appartementen. De cliënten hebben een licht verstandelijke beperking en/of een autismespectrumstoornis. Daarnaast kan er sprake zijn van bijkomende psychiatrische en/of psychosociale problematiek. Om hier te wonen is een VG 3 tot en met VG 6, Wlz-GGZ 1 tot en met 3 indicatie of een Beschermd wonen beschikking via gemeente Leiden.

Ons zorgaanbod
De begeleiding is zes dagen per week aanwezig in de middag en de avond. Er is geen nachtaanwezigheid, wel een oproepdienst. Je hebt een appartement met een aparte slaapkamer, keuken, wc en badkamer. Je krijgt vraaggestuurde begeleiding aan de hand van jouw ondersteuningsplan. De begeleiding vindt plaats in jouw appartement. Je krijgt ondersteuning bij het wonen in het eigen appartement, een goede dagstructuur en het uitbreiden van jouw sociale vaardigheden. Je kunt drie keer per week eten bij het steunpunt.