Oude Herengracht

Doelgroep Oude Herengracht
De Oude Herengracht is een locatie met zes appartementen. Per appartement woont een cliënt met een 24-uursindicatie VG 3 tot en met VG 6 of een beschermd wonen indicatie via de gemeente GGZ-c 1 tot en met 3. Een groot deel van de cliënten heeft een autismespectrumstoornis.

Ons zorgaanbod
Je hebt een eigen appartement met keuken en badkamer. Je krijgt vraaggestuurde begeleiding aan de hand van jouw ondersteuningsplan. De begeleiding vindt plaats in jouw appartement. Je krijgt ondersteuning bij het wonen in het eigen appartement, een goede dagstructuur en het uitbreiden van jouw sociale vaardigheden. Je kunt drie keer per week eten bij het steunpunt.