Oude Herengracht

Doelgroep Oude Herengracht
De Oude Herengracht is een locatie met zes appartementen. Per appartement woont een cliënt met een VG 3 tot en met VG 6 indicatie of een beschermd wonen indicatie via gemeente Leiden. Een groot deel van de cliënten heeft een autismespectrumstoornis. Er kan sprake zijn van bijkomende psychiatrische en/of psychosociale problematiek.

Ons zorgaanbod
De begeleiding is zes dagen per week aanwezig in de middag en de avond. Er is geen nachtaanwezigheid, wel een oproepdienst. Je hebt een appartement met een aparte slaapkamer, keuken, wc en badkamer. Je krijgt vraaggestuurde begeleiding aan de hand van jouw ondersteuningsplan. De begeleiding vindt plaats in jouw appartement. Je krijgt ondersteuning bij het wonen in het eigen appartement, een goede dagstructuur en het uitbreiden van jouw sociale vaardigheden. Je kunt drie keer per week eten bij het steunpunt.