Trompenburg

Doelgroep Trompenburg
Op locatie Trompenburg wonen cliënten met een licht verstandelijke beperking en/of een autismespectrumstoornis (ASS) en cliënten met ASS die normaal begaafd zijn. Er kan sprake zijn van bijkomende psychiatrische en/of psychosociale problematiek. Woonlocatie Trompenburg is zeer geschikt voor cliënten die redelijk zelfstandig willen wonen of dit willen leren (er zal wel een basis moeten zijn) en ook nog een hulpvraag hebben liggen op het sociale aspect. Het is een rustige woonomgeving in een appartementencomplex voor 55 plussers. Cliënten hebben een Wlz VG 3 tot en met 6 indicatie, Wlz GGZ 1 tot en met 3, of een Beschermd wonen indicatie van gemeente Leiden.

Lees meer