Willem Klooslaan

Doelgroep Willem Klooslaan
Locatie Willem Klooslaan is een 24-uursvoorziening met 19 plekken waar mensen van in de leeftijd van 18 - 35 jaar wonen. Naast de licht verstandelijke beperking en/of een autismespectrumstoornis is er vaak sprake van bijkomende psychosociale en/of psychiatrische problematiek. De locatie heeft een doorstroomfunctie. Het is de bedoeling om binnen anderhalf tot twee jaar duidelijk te krijgen welke mogelijkheden er voor de cliënt zijn. Voor de een kan dit ambulante begeleiding betekenen en voor de ander doorstromen naar een andere 24-uurslocatie. Cliënten hebben een Wlz VG 3 tot en met 6 indicatie, Wlz GGZ 1 tot en met 3, of een Beschermd wonen beschikking van de gemeente Leiden.

Ons zorgaanbod
Je hebt een eigen appartement met keuken, wc en badkamer. Je krijgt intensieve begeleiding aan de hand van jouw ondersteuningsplan volgens de fasegericht werken methode. Dit ondersteuningsplan maken wij samen met jou. Je krijgt ondersteuning bij het wonen, het uitbreiden van sociale vaardigheden, het vinden en behouden van werk of dagbesteding en het beheren van financiën en het omgaan met relaties. Er is een steunpunt waar je een paar keer per dag gebruik van kunt maken. Ook voor koffie/thee, lunch en avondeten kun je hier terecht.