Witte Singel

Doelgroep Witte Singel
De Witte Singel is een 24-uursvoorziening waar 19 cliënten van uiteenlopende leeftijd wonen. Zij hebben een matig tot licht verstandelijke beperking en/of een autismespectrumstoornis. Daarnaast is er vaak sprake van bijkomende psychiatrische en/ of psychosociale problematiek. De cliënten hebben een intensieve ondersteuningsbehoefte in de vorm van 24-uur zorg. Cliënten hebben een VG 3 tot en met 6 indicatie, Wlz GGZ 1 tot en met 3, of een Beschermd wonen beschikking van gemeente Leiden.

Ons zorgaanbod
Je hebt een eigen kamer met keuken (zonder kookgelegenheid), wc en badkamer. Samen met jou maken wij een individueel ondersteuningsplan om te zoeken naar een goede balans in de woon-werk situatie en het onderhouden van sociale contacten. Het aanleren van nieuwe vaardigheden is daar ook een onderdeel van. Je krijgt individuele begeleiding in jouw kamer. Daarnaast is er een steunpunt waar je overdag en ‘s avonds op bepaalde tijden terecht kan voor persoonlijke aandacht en praktische ondersteuning. Ontbijt, lunch en avondmaaltijd verzorgen wij op het steunpunt als je dit niet zelfstandig kunt organiseren. Wanneer je zelf wilt koken dan is dit mogelijk in een van de gezamenlijke keukens. Daarnaast doen we veel samen.