Witte Singel

Doelgroep Witte Singel
De Witte Singel is een 24-uursvoorziening waar 19 cliënten van verschillende leeftijden wonen. Zij hebben een matig tot licht verstandelijke beperking. Daarnaast is er vaak sprake van bijkomende psychiatrische, minimale somatische en/ of psychosociale problematiek. De cliënten hebben een intensieve ondersteuningsbehoefte in de vorm van 24-uur zorg. Cliënten hebben een VG 3 tot en met 6 indicatie.

Ons zorgaanbod
Je hebt een eigen appartement met keuken (zonder kookgelegenheid) en badkamer. Samen met jou maken wij een individueel ondersteuningsplan om te zoeken naar een goede balans in de woon-werk situatie en het onderhouden van sociale contacten. Het aanleren van nieuwe vaardigheden is daar ook een onderdeel van. Je krijgt individuele begeleiding in jouw appartement. Daarnaast is er een steunpunt waar je overdag en ‘s avonds op bepaalde tijden terecht kan voor persoonlijke aandacht en praktische ondersteuning. Ontbijt, lunch en avondmaaltijd verzorgen wij op het steunpunt als je dit niet zelfstandig kunt organiseren. Wanneer je zelf wilt koken dan is dit mogelijk in een van de gezamenlijke keukens. Daarnaast doen we veel samen.