Locatie Plataan gestart

Datum: 26/10/2021
Locatie Plataan gestart

V.l.n.r. Daan Binnendijk, een begeleidster van De Haardstee, en Chrétien Mommers in één van de 12 studio’s. | Foto: Buro JP (Foto: Buro JP)

Onlangs ondertekenden wethouder Daan Binnendijk van gemeente Leiderdorp, directeur-bestuurder Jos Driesprong van De Haardstee en directeur-bestuurder Chrétien Mommers van woningcorporatie Rijnhart Wonen, de samenwerkingsovereenkomst voor de eerste Beschermd Wonen locatie van Leiderdorp: De Plataan.

Beschut wonen
De 12 studio’s in het appartementencomplex zijn beschikbaar gesteld door Rijnhart Wonen voor mensen met een lichte zorgvraag en worden daarin begeleid door De Haardstee. In de samenwerkingsovereenkomst staan afspraken over zorgbegeleiding op maat met als doel hen voor te bereiden op zelfstandig wonen. Om hier te kunnen wonen is een Beschermd wonen indicatie (gemeente Leiden) een vereiste. Het gaat hier om scheiden wonen/zorg; de bewoners betalen zelf de huur.