Omgaan met ....

Datum: 13/06/2017
Omgaan met ....

Onze vrijwilligers spelen een belangrijke rol in het sociale netwerk van onze cliënten. We houden hen graag op de hoogte over het omgaan met onze cliënten. Bijvoorbeeld door het houden van workshops of het uitlenen van boeken en filmmateriaal.

Al eerder dit jaar werd een themabijeenkomst georganiseerd over mensen met een ‘verstandelijke beperking’ en op 12 juni is een bijeenkomst gehouden over mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Marijke de Weerd, orthopedagoog en gedragskundige bij De Haardstee, heeft via een presentatie uitleg gegeven en handvatten geboden over het omgaan met deze beperking. Daarbij is de methode van Geef me de 5® een belangrijk onderdeel. De vrijwilligers reageerden enthousiast en we kijken terug op een geslaagde ochtend.

Mocht je als vrijwilliger behoefte hebben aan het bespreken van een bepaald thema, of wil je meer weten over een bepaald onderwerp; geef dit dan vooral aan bij Krista van de Voort. Zij kijkt of het onderwerp geschikt is voor een bijeenkomst.