Zo is het allemaal begonnen

De Haardstee begeleidt al meer dan 50 jaar mensen met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking. Van een pand met 17 bewoners gingen we naar ruim 300 mensen die wij thuis, op onze woonlocaties of met dagbesteding ondersteunen. Maar het doel is al die jaren hetzelfde gebleven: mensen begeleiden in het dagelijks leven zodat ze gewoon zichzelf kunnen zijn.

In 1965 startten we op de Witte Singel 70. Het was het eerste gezinsvervangende tehuis in Leiden! We heetten toen nog Stichting Tehuizen voor geestelijk gehandicapten. In de jaren daarna kochten we nog een pand aan de Witte Singel en later volgden huurwoningen voor kleinschalig wonen. Op dit moment hebben we 9 woonlocaties. Die bevinden zich bijna allemaal in of aan de rand van de binnenstad van Leiden. In 1998 veranderden we onze naam in ‘Stichting De Haardstee’.

De Haardstee
Ons eerste pand aan de Witte Singel heet De Haardstee. Het heeft een grote schouw in een van de kamers. Toen we in 2013 een nieuwe huisstijl bedachten, vormde deze schouw de basis. Ons logo bestaat uit twee onderdelen die samen een H vormen. Ze staan voor samenwerking en betrokkenheid, trots en overtuiging en dat alles in de kleuren van Leiden: rood en blauw.

Nu
De Haardstee staat midden in de samenleving. Onze ruim 300 cliënten zijn mensen met een (licht) verstandelijke en/of psychiatrische beperking (onder andere autisme). Ons werkgebied omvat Leiden, Leiderdorp. Oegstgeest, Zoeterwoude, Voorschoten, Wassenaar, de Bollenstreek en Katwijk. Wij bieden ondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).