Jaarplan 2018

Het stimuleren van het doen van nieuwe aanvragen is heel belangrijk. Het accent van ons werk zal zich concentreren op het beter bekend maken van de mogelijkheden van de besteding van de gelden. Daartoe treden we in contact met de medewerkers via onder andere het kennis café.

De nieuwe folder zal verspreid worden.