Ik krijg continu kansen om me te ontwikkelen.

Ik ben bij De Haardstee begonnen als invalkracht, maar werk er nu al weer vier jaar. In die vier jaar heb ik van alles gedaan. Ik was persoonlijk begeleider in een woning voor jonge jongens met een autismespectrumstoornis, ik ben vervangend teamleider geweest en ik heb een opleiding tot jobcoach gevolgd. Nu werk ik in het ambulante team en help ik mee jobcoaching op te zetten. Ik krijg continu kansen om me te ontwikkelen. Dat komt omdat De Haardstee mijn kwaliteiten ziet. Komend jaar ga ik voor het eerst een stagiaire begeleiden. Weer een nieuwe uitdaging! Natuurlijk gaan dingen ook wel eens anders dan ik wil, maar daar kunnen we dan goed over praten. En niet onbelangrijk: bij De Haardstee is veel tijd en ruimte voor gezelligheid. Dat maakt het voor mij echt een leuke organisatie.