Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door De Haardstee met zorg samengesteld, echter voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De Haardstee verstrekt door middel van deze website informatie over diensten en activiteiten die door De Haardstee worden aangeboden of georganiseerd. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. De Haardstee aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. De Haardstee aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van De Haardstee opgenomen informatie.

Hoewel De Haardstee alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is De Haardstee niet aansprakelijk voor informatie die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Verwijzingen naar sites die niet door De Haardstee worden onderhouden zijn slechts ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel De Haardstee uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan De Haardstee niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Informatie van deze website mag uitsluitend met toestemming van De Haardstee worden gekopieerd of gebruikt op andere media uitingen.