Aanmelden bij De Haardstee

Voor alle vormen van begeleiding is een indicatie of beschikking vereist. Dit kan een Wmo beschikking zijn voor individuele begeleiding, een Beschermd wonen indicatie van centrumgemeente Leiden, een indicatie voor Beschut wonen LVB (gemeente Leiden), een dagbestedingsindicatie op maat. Of een Wlz indicatie VG 3 tot en met VG 6, of een Wlz-GGZ indicatie 1 tot en met 3.

Wlz
Zorg met verblijf valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Je hebt hiervoor een indicatie nodig van het CIZ. Kijk voor meer informatie over het aanvragen van een indicatie op www.ciz.nl. Zie ook de folders de zorg verandert, ik woon in een zorginstelling en pgb.

Als het CIZ de indicatie toekent, word je aangemeld bij het zorgkantoor. Het zorgkantoor meldt je vervolgens aan bij De Haardstee (of een andere zorgaanbieder van jouw keuze). Je kunt ook vast ons aanmeldformulier invullen en met bijlagen naar zorgbemiddeling sturen (met een maximum van 10 MB).

Wmo
Beschermd wonen valt onder de Wmo en is bedoeld voor mensen die vanwege een (psychiatrische) beperking niet in staat zijn om zelfstandig te wonen. Je hebt hiervoor een indicatie Beschermd wonen nodig van centrumgemeente Leiden. Of een indicatie voor Beschut wonen LVB. Je kunt deze vormen van zorg aanvragen via servicepunt Zorg. Dit servicepunt is te bereiken via telefoonnummer 14071, keuzemenu 4, via e-mail: service.zorg@leiden.nl. Gemeente Leiden behandelt alle aanvragen voor beschermd wonen in regio Holland Rijnland. Als je in het bezit bent van een indicatie kun je ons aanmeldformulier met bijlagen naar zorgbemiddeling sturen (met een maximum van 10 MB).

Ambulante begeleiding valt ook onder de Wmo. Je kunt je hiervoor aanmelden bij jouw gemeente. Zie ook de folders de zorg verandert, extramuraal en pgb. De Haardstee heeft overeenkomsten voor begeleiding bij jou thuis afgesproken met de volgende gemeenten: Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude, Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen, Katwijk, Voorschoten en Wassenaar. Klik hier voor het aanmeldformulier. Het ingevulde formulier kun je met bijlagen naar zorgbemiddeling sturen (met een maximum van 10 MB).

Dagbesteding
Ook voor dagbesteding heb je een indicatie nodig. Dit kan een indicatie via de Wlz of de Wmo zijn. Zie boven voor het aanvragen van deze indicaties. Er zijn verschillende mogelijkheden voor dagbesteding bij ons voor cliënten en mensen met een indicatie voor dagbesteding. Wij bieden arbeidsmatige dagbesteding op maat. Van individueel (bibliotheek, winkel, schoonmaak, ouderenzorg) tot groepsgewijs (theehuis, winkel, buitenwerk). Klik hier voor het aanmeldformulier.

Na aanmelding
Zodra jouw aanmelding bij ons binnen is, bekijkt zorgbemiddeling of alle informatie volledig is en welke mogelijkheden er zijn voor passende zorg / begeleiding. De zorgbemiddelaar neemt binnen drie weken contact op.