Vrienden van De Haardstee

Stichting Vrienden van De Haardstee wil het werk van De Haardstee bevorderen en de activiteiten steunen. Dat doen de vrienden door regelmatig financieel bij te springen. Zodat de mensen die wij begeleiden zich verder kunnen ontwikkelen. Vaak zijn dit zaken die niet uit de reguliere financiering vanuit de Wlz- of Wmo-middelen betaald kunnen worden. De vrienden van De Haardstee hebben al veel mogelijk gemaakt. Zo kochten cliënten, die zelfstandig gingen wonen, met hulp van de vrienden hun eerste meubels en keukengerei. En cliënten die een opleiding volgden, kregen geld voor hun boeken. Op kinderboerderij Merenwijk droegen de vrienden bij aan een prachtige tuinkas.


Word vriend!
Er zijn verschillende mogelijkheden om bij te dragen aan het doel van de stichting. U kunt donateur worden, een schenking doen, ons als vaste sponsor aanmerken, of opnemen in een testament. Door de Belastingdienst is de stichting aangemerkt als een ANBI instelling. Uw bijdragen zijn vrijgesteld van belasting en kunnen als schenking worden aangemerkt. U bepaalt zelf waarvoor het geld wordt gebruikt. Uw bijdrage kunt u storten op rekening NL40 ABNA 0637 9962 91 t.n.v. Stichting Vrienden van De Haardstee.

Bestuur
De stichting is opgericht op 5 december 1996 en heeft een eigen bestuur. Het bestuur bestaat uit vier leden: mevrouw S. Feenstra (voorzitter), mevrouw M.T.M. van der Lans (secretaris), de heer H.C. Teune (penningmeester) en de heer R. Barendse (lid).

Doelen
We sparen voor mooie nieuwe doelen. Bijvoorbeeld een kunstwerk in de hal van locatie Hugo de Grootstraat, de inrichting van een dagbestedingsruimte op Bonaireplein en, heel praktisch, een dvd-speler voor het gezamenlijk kijken naar een leuke film. Klik hier voor een overzicht van de doelen.

Contact
Stichting Vrienden van De Haardstee
p/a Oude Herengracht 6 c/d
2312 LN Leiden
E-mailadres: mtmvdlans@ziggo.nl

KvK: 41169895