Vrienden van De Haardstee

Stichting Vrienden van De Haardstee wil het werk van De Haardstee bevorderen en de activiteiten steunen. Wij werven fondsen voor projecten van De Haardstee bij vermogensfondsen, particulieren en ondernemingen. Alle fondsenwervende activiteiten zijn erop gericht om cliënten van De Haardstee deel te laten nemen aan de maatschappij, meer grip te laten krijgen op hun leven, sterker in het leven te staan en minder afhankelijk te worden van anderen.

Dat doen wij door, indien nodig, financieel bij te springen. Zodat de mensen, die De Haardstee begeleidt, zich verder kunnen ontwikkelen. Vaak zijn dit zaken die niet uit de reguliere financiering vanuit de Wet langdurige zorg of de Wet maatschappelijke ondersteuning betaald kunnen worden. Wij hebben al veel mogelijk gemaakt. Zo kochten cliënten, die zelfstandig gingen wonen, met hulp van de vrienden hun eerste meubels en keukengerei. En cliënten die een opleiding volgden, kregen geld voor hun boeken. Op kinderboerderij Merenwijk droegen de vrienden bij aan een prachtige tuinkas waar de cliënten van de dagbesteding met veel plezier in werken.

Waarbij kunt u ons ondersteunen?
Als u net als wij gelooft in een samenleving waar iedereen ertoe doet en in samenwerken om dit te bereiken, kunt u ons helpen. Met uw steun levert u een bijdrage aan de ontwikkeling van kwetsbare mensen, jong en oud. Bijvoorbeeld met een (licht) verstandelijke beperking of met psychiatrische problemen. Een vriend is iemand, die onbaatzuchtig een ander helpt. Dat kan door een financiële bijdrage, maar ook door materialen, tijd en kennis ter beschikking te stellen. Of uw netwerk, zodat we daarvan gebruik kunnen maken. Uw bijdrage is belangrijk om ons werk te kunnen uitvoeren. Stichting Vrienden van De Haardstee onderscheidt verschillende thema’s:

Individuele ondersteuning:
Door omstandigheden kan het zo zijn, dat cliënten in schulden zijn geraakt. als middelen ontbreken kan een steun in de vorm van aanschaf, verstrekking of voorschieten het verschil maken. Dit is maatwerk.
Individuele ontwikkeling:
Door ontdekken en ervaren kom je vooruit. We bieden ondersteuning bij het volgen van bijvoorbeeld een opleiding, het stimuleren van sport en bewegen en het ontwikkelen van creatieve talenten. Kortom, het opdoen van ervaringen, die bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling.

Collectieve ontwikkeling:
Door de aanschaf van voorzieningen en (spel)materialen, kan een bijdrage worden geleverd aan de ontwikkeling van jong en oud of zorgen voor een betere kwaliteit van leven.

Toepassen van nieuwe technieken:
Hierbij gaat het om het ontwikkelen nieuwe technologie, gericht op de persoon of de aanschaf van innovatieve producten die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling of zelfstandigheid.

Word vriend of sponsor of doe een periodieke schenking en ontvang een speciaal handgemaakt werk van onze cliënten. Daarnaast krijgt u een bon om iets te nuttigen in ons theehuis de Trotse Pauw. Minstens vier keer per jaar ontvangt u onze digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen.

Vriend worden?
U kunt Vriend worden van De Haardstee voor een bedrag van € 15,- per jaar. U ontvangt dan de digitale nieuwsbrief van De Haardstee enkele keren per jaar, zodat u op de hoogte blijft van de ontwikkelingen. Klik hier voor een aanmelding.

Sponsor worden?
Als bedrijf of organisatie kunt u sponsor worden van de Vrienden van De Haardstee voor een minimumbedrag van € 30,- per jaar. U ontvangt de Nieuwsbrief van De Haardstee en u wordt op de hoogte gehouden van festiviteiten, die worden georganiseerd op de boerderij in de Merenwijk (Maatwerk leer-werkplekken). Klik hier voor een aanmelding.

Een periodieke schenking of een legaat?
Door de Belastingdienst is de stichting aangemerkt als een ANBI instelling. Uw bijdragen zijn vrijgesteld van belasting en kunnen volledig als schenking worden aangemerkt. Ook kunt u De Haardstee opnemen in uw testament. Voor meer informatie daarover kunt u hier klikken. U kunt uw bijdrage oormerken voor een door u gekozen doel.

Uw bijdrage kunt u storten op rekening NL40 ABNA 0637 9962 91 t.n.v. Stichting Vrienden van De Haardstee.

Bestuur
De stichting is opgericht op 5 december 1996 en heeft een eigen bestuur. Het bestuur bestaat uit vier leden: mevrouw S. Feenstra (voorzitter), mevrouw Y. Kaatee (secretaris), de heer H.C. Teune (penningmeester) en de heer R. Barendse (lid).

Contact
Stichting Vrienden van De Haardstee
p/a Oude Herengracht 6 c
2312 LN Leiden
E-mailadres: vriendenvan@dehaardstee.nl

KvK: 41169895