De organisatie

Onze missie
De Haardstee begeleidt mensen met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking bij wonen, werken en vrije tijd. Dit doen wij op onze woonlocaties, met dagbesteding of bij mensen thuis. Onze begeleiding kenmerkt zich door betrokkenheid, een open houding, een praktische aanpak en aandacht voor ontwikkeling. Wij zijn er voor mensen van 18 jaar en ouder.

Onze visie
Wij vinden het belangrijk om het gevoel van eigenwaarde van mensen te versterken. Samen zoeken we naar balans en werken we in kleine of grote stappen aan doelen. We hebben een open en creatieve blik en nemen kansen en mogelijkheden in de omgeving mee.

De Haardstee is een kleinschalige organisatie. We delen onze kennis en ervaring graag en werken nauw samen met andere organisaties. Dat resulteert in een persoonlijke aanpak en ondersteuning op maat. Bij ons kunnen mensen zichzelf zijn. We sluiten aan bij wie ze zijn en bij wat ze willen.

Onze kernwaarden

Betrokken
We hebben aandacht, geduld en hart voor de mensen die we begeleiden. Toewijding en professionaliteit kenmerken ons werk, maar ook samenwerking met anderen. We spelen snel en adequaat in op veranderingen. Zo bieden we begeleiding op maat.

Open
‘Open’ staat voor respect en vertrouwen. Dit uit zich in de manier waarop we mensen begeleiden en in hoe collega’s met elkaar omgaan. ‘Open’ betekent ook dat we met durf en lef nieuwe mogelijkheden zoeken om mensen verder te helpen.

Praktisch
We begeleiden mensen in hun dagelijks leven, door samen dingen te ondernemen en te helpen bij alledaagse bezigheden. Wij denken dat dit beter werkt dan alleen maar ‘praten over’. Ook binnen onze organisatie zoeken we graag praktische en concrete oplossingen en pakken we dingen samen op.

Ontwikkeling
We staan voor de ontwikkeling van de mensen die we begeleiden. Zelf zijn we ook continu in beweging. We blijven leren en nieuwe ervaringen opdoen. Zo kunnen we mensen steeds weer perspectief bieden. Samen proberen we het beste eruit te halen, uiteraard met respect voor mogelijkheden en omstandigheden.