De organisatie

Onze missie
Iedereen kan zich naar eigen mogelijkheden en wensen ontwikkelen en meedoen in de samenleving.

Onze visie
Vanuit ons vak van begeleiden bieden we ondersteuning op maat. Hierbij gaan we uit van kansen en mogelijkheden: Wij zeggen niet snel nee! We werken graag samen met anderen, omdat we samen verder komen dan alleen. We zijn een betrouwbare en flexibele partner.

We werken vanuit een cultuur van betrokkenheid en samen ontwikkelen. Wij zijn specialist in begeleiden en we zijn trots op wat we met elkaar bereiken.

Voor wie
We zijn er voor mensen van 18 jaar en ouder met een licht verstandelijke beperking en/of autismespectrum stoornis. Daarbij kan er sprake zijn van psychiatrische en/of psychosociale problematiek. Mensen wonen bij ons op een locatie of we komen bij hen thuis. Ook bieden we kleinschalige, veelal arbeidsmatige dagbesteding.


Onze kerwaarden

Betrokken
We hebben aandacht, geduld en hart voor mensen. Toewijding en professionaliteit kenmerken ons werk, maar ook samenwerking met anderen. We spelen snel en adequaat in op veranderingen. Zo begeleiden wij op maat.

Open
We hebben respect en vertrouwen. Dit uit zich in hoe we met elkaar omgaan en dit betekent ook dat we met durf en lef nieuwe mogelijkheden zoeken om elkaar verder te helpen.

Praktisch
We helpen elkaar in het dagelijks leven door dingen samen te doen. Jij doet waar jij goed in bent en de ander ook. We denken dat dit beter werkt dan alleen maar ‘praten over’. We zoeken graag praktische en concrete oplossingen en pakken dit samen op.

Ontwikkeling
We blijven leren en doen nieuwe ervaringen op. Zo bieden we elkaar nieuw perspectief. Samen halen we het beste naar boven, uiteraard met respect voor mogelijkheden en omstandigheden.