ANBI en jaarverslagen

Stichting De Haardstee wordt door de belasting aangemerkt als een ANBI instelling. Via het RSIN nummer 002818632 kunt u ons opzoeken in het ANBI-register.

Het beloningsbeleid

  • De leden van de Raad van Toezicht worden gehonoreerd conform het daarover vastgestelde in het Reglement van Toezicht, Artikel 25 Kosten en honorering, lid 1: De kosten van de Raad van Toezicht als orgaan in de besturing van de stichting neemt de directeur-bestuurder op in de post bestuurskosten.
  • Het beloningssysteem voor de bestuurder is te vinden in het jaarverslag van De Haardstee via: www.jaarverslagenzorg.nl
  • Onze medewerkers worden beloond volgens de CAO Gehandicaptenzorg: www.vgn.nl/cao.

Financiële verantwoording
Zorginstellingen moeten elk jaar verantwoording afleggen over de manier waarop zij hun geld besteden. Die verantwoording leggen zij af in de jaarverantwoording zorginstellingen. Klik hier voor Jaarverslag 2018 of via www.jaarverslagenzorg.nl


Jaarverslag 2018