ANBI

Stichting De Haardstee wordt door de belasting aangemerkt als een ANBI instelling. Via het RSIN nummer 002818632 kunt u ons opzoeken in het ANBI-register.

Het beloningsbeleid

  • De leden van de Raad van Toezicht worden gehonoreerd conform het daarover vastgestelde in het Reglement van Toezicht, Artikel 25 Kosten en honorering, lid 1: De kosten van de Raad van Toezicht als orgaan in de besturing van de stichting neemt de directeur-bestuurder op in de post bestuurskosten.
  • Het beloningssysteem voor de bestuurder is te vinden in het jaarverslag van De Haardstee via: www.jaarverslagenzorg.nl
  • Onze medewerkers worden beloond volgens de CAO Gehandicaptenzorg: www.vgn.nl/cao.

Publicatieplicht zorginstellingen
Sinds 1 januari 2021 moet een algemeen nut beogende instelling (ANBI) gegevens publiceren op een eigen website.
Klik hier voor de informatie over 2020.
Klik hier voor de informatie over 2022.