Dagbesteding en werk
Voortdurend werken aan de ontwikkeling van de mensen die wij begeleiden.

Dagbesteding en werk

Bij De Haardstee heten dagbesteding en werk samen Maatwerk. Maatwerk heeft leer-werkplekken voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en voor mensen met een dagbestedingsindicatie of een andere vorm van financiering. Wij zijn er voor mensen met een licht verstandelijke beperking en/of een autismespectrumstoornis (ASS), Daarnaast is er vaak sprake van bijkomende psychiatrische en/of psychosociale problematiek. We focussen op mogelijkheden en vaardigheden en kijken wat men wil leren. School en werk op de reguliere arbeidsmarkt behoren dan tot de mogelijkheden. Bij ons doe je op een prettige manier ervaring met werken op.

Lees meer

Werkplekken