Indicatie, eigen bijdrage en algemene voorwaarden

Indicatie
Voor alle vormen van begeleiding is een indicatie vereist. Dit kan een Wmo beschikking zijn voor individuele begeleiding, een beschermde woonplek (Beschermd wonen indicatie van centrumgemeente Leiden), een indicatie voor Beschut wonen LVB (gemeente Leiden), of een dagbestedingsindictie op maat. Of een Wlz indicatie VG 3 tot en met VG 6 of GGZ 1 tot en met 3.

Eigen bijdrage
Voor de begeleiding die je ontvangt van De Haardstee moet je een eigen bijdrage betalen aan het CAK. Zodra je zorg ontvangt van De Haardstee, stellen wij het CAK daarvan op de hoogte. Het CAK berekent jouw eigen bijdrage aan de hand van jouw inkomen en de soort begeleiding die je krijgt. Voor meer informatie over de eigen bijdrage klik hier www.hetcak.nl. Zie ook de brochure van het zorgkantoor “Uw wegwijzer in Wlz-zorg” op de website van het Zorgkantoor Zorg en Zekerheid.

Basisvoorwaarden
Als je bij ons in zorg komt, sluiten wij een zorgovereenkomst af. Op deze overeenkomst zijn de Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening van toepassing.