Ons zorgaanbod

Iedere cliënt bij wonen, ambulant of dagbesteding heeft een persoonlijk begeleider. Daarnaast is op de woonlocaties een team aanwezig die zorgt voor de 24-uursbegeleiding, een slaapdienst of bereikbaarheid op afstand. Een team kan bestaan uit persoonlijk begeleiders, begeleiders, locatie-assistenten of gastvrouwen; dit is afhankelijk van de bewoners en hun begeleidingsvragen. Daarnaast heeft De Haardstee twee gedragsdeskundigen die nauw betrokken zijn bij de begeleiding van onze cliënten. Dit geldt voor zorg met verblijf, beschermd wonen en ambulante begeleiding.