Ons zorgaanbod

Iedere cliënt bij wonen, ambulant of dagbesteding heeft een persoonlijk begeleider of regiebegeleider. Daarnaast is op de woonlocaties een team aanwezig dat zorgt voor de 24-uursbegeleiding, een slaapdienst of bereikbaarheid op afstand. Een team kan bestaan uit regiebegeleiders, persoonlijk begeleiders, begeleiders of locatie assistent; dit is afhankelijk van de bewoners en hun begeleidingsvragen. Ieder team heeft een teamcoach. Daarnaast heeft De Haardstee gedragsdeskundigen in dienst die nauw betrokken zijn bij de begeleiding van onze cliënten. Dit geldt voor zorg met verblijf, beschermd wonen en ambulante begeleiding.