Samenwerking

Maatschappelijk belang
Als maatschappelijke onderneming hebben wij meerdere partners. Met overheden en externe toezichthouders werken we op een transparante manier samen. Ook is het voor ons als kleine organisatie in een veranderlijke omgeving belangrijk om met andere zorgaanbieders binnen het werkveld op te trekken. We zijn bijvoorbeeld lid van de Alliantie M3, een samenwerkingsverband van zorginstellingen voor mensen met een beperking met als doel: bevordering van de menselijke maat in de (kleinschalige) zorg. Voor meer informatie: www.alliantiem3.nl.

De voordelen
Coöperatie leidt tot kennisoverdracht en vergroot de deskundigheid van onze medewerkers. Ook ontwikkelen we op deze wijze methodiek voor de ondersteuning bij specifieke hulpvragen en vindt door de zorginhoudelijke dialoog kwaliteitsverbetering plaats. Daarbij ontstaan er gezamenlijke projecten in antwoord op huidige en toekomstige zorgvragen.