Samenwerking

Maatschappelijk belang
Als maatschappelijke onderneming hebben wij meerdere partners. Met overheden en externe toezichthouders werken we op een transparante manier samen. Ook is het voor ons als kleine organisatie in een veranderlijke omgeving belangrijk om met andere zorgaanbieders binnen het werkveld op te trekken. Bijvoorbeeld met de gemeenten en sociale wijkteams, MEE, het Centrum Autisme (GGZ Rivierduinen), Cardea, het Centrum voor Jeugd en Gezin, stichting de Binnenvest.

Voor het Beschut wonen - LVB project werken wij nauw samen met woonstichting Ons Doel en Stichting Huisvesting Werkende Jongeren.