Beschermd wonen
Bij ons kunnen mensen zichzelf zijn. We sluiten aan bij wie ze zijn en wat ze willen.

Beschermd wonen

Jouw zelfredzaamheid vergroten, daar is onze begeleiding op gericht. Beschermd wonen is bedoeld voor mensen met bijvoorbeeld een autismespectrumstoornis (normaal en hoogbegaafd), die niet zelfstandig kunnen wonen. Wij hebben 19 plekken beschermd wonen op verschillende woonlocaties. Als je bij ons beschermd wilt wonen, heb je een GGZ-c 1 tot en met 3 indicatie van de gemeente nodig.

Lees meer

Locaties