Merenwijk

Doelgroep Merenwijk
De locatie Merenwijk bestaat uit drie woningen waar in totaal negen normaal en hoogbegaafde mensen vanaf 18 jaar met een autismespectrumstoornis leven. Er kan sprake zijn van bijkomende psychiatrische en/of psychosociale problematiek. De begeleiding is op bepaalde uren aanwezig; er is geen nachtaanwezigheid, maar wel een oproepdienst. Cliënten hebben een Wlz GGZ-1 tot en met GGZ-3 indicatie of een Beschermd wonen beschikking van gemeente Leiden.

Ons zorgaanbod
Je hebt een eigen appartement met keuken, wc en badkamer. Je krijgt bij ons vraaggestuurde ondersteuning op alle vlakken van het leven. Samen met jou stellen we een ondersteuningsplan op, dat in combinatie met de indicatie leidraad is voor de begeleiding. Je krijgt begeleiding op de momenten die met jou zijn overeengekomen. Dit kan bijvoorbeeld een langer moment zijn in de week of een paar keer in de week. Je kunt op een aantal dagen per week op de nabijgelegen kinderboerderij mee eten.