Merenwijk

Doelgroep Merenwijk
De locatie Merenwijk bestaat uit twee woningen waar in totaal zes normaal en hoogbegaafde cliënten met een autismespectrumstoornis leven. Zij krijgen 24-uurszorg op basis van een GGZ-c indicatie 1 tot en met 3.

Ons zorgaanbod
Je hebt een eigen appartement met keuken en badkamer. Je krijgt bij ons vraaggestuurde ondersteuning op alle vlakken van het leven. Samen met jou stellen we een ondersteuningsplan op, dat in combinatie met de indicatie leidraad is voor de begeleiding. Je krijgt begeleiding op de momenten die met jou zijn overeengekomen. Dit kan bijvoorbeeld een langer moment zijn in de week of een paar keer in de week. Je kunt op de nabijgelegen kinderboerderij mee eten.