Niet tevreden

Als je niet helemaal tevreden bent, horen wij dat graag zo snel mogelijk. Je kunt altijd terecht bij jouw persoonlijk begeleider om dit te melden. Misschien vind je het moeilijk om te praten over jouw klacht met je begeleider. Dan kun je altijd contact opnemen met onze cliëntvertrouwenspersoon.

Onafhankelijk en partijdig
De vertrouwenspersoon is partijdig: zij gaat uit van de beleving en ondersteuningswensen van de cliënt. Zij is onafhankelijk van De Haardstee. Zij behartigt jouw belangen. Daarnaast kan de vertrouwenspersoon signalen aan De Haardstee geven over situaties waar cliëntrechten in het geding zijn. De vertrouwenspersoon staat altijd aan de kant van de cliënt.

Vertrouwelijk
Een gesprek met de vertrouwenspersoon is altijd vertrouwelijk. Er gebeurt niets zonder toestemming. De vertrouwenspersoon gaat met jou in gesprek om te kijken hoe een probleem zo soepel mogelijk opgelost kan worden. Zij ondersteunt jou tot het probleem is opgelost.

Wie kan er terecht
Naast de ondersteuning die de vertrouwenspersoon biedt aan de cliënten van De Haardstee, kunnen ook cliëntvertegenwoordigers bij haar terecht voor advies en doorverwijzing bij klachten en onvrede. Om de partijdigheid aan de cliënten zelf te kunnen waarborgen, kunnen alleen cliëntvertegenwoordigers van cliënten die niet voor zichzelf op kunnen komen ondersteund worden in hun klachtgang. Dit kan mits de doelen niet tegen het belang van de cliënt ingaan.

Cliëntvertrouwenspersonen
De Haardstee heeft twee cliëntvertrouwenspersonen: Ank van Duinen en André Maaskant. Ank van Duinen is te bereiken via telefoonnummer: 06-33 68 72 82 (spreek eventueel de voicemail in), of stuur een sms.E-mailadres: a.vanduinen@hetlsr.nl. Via De Haardstee: telefoonnummer 071-5144162.

Klachtencommissie
Natuurlijk kan het gebeuren dat je vindt dat De Haardstee niet goed met jouw klacht omgaat. Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de klachtencommissie. Zij behandelt alleen individuele klachten. Ook de klachtencommissie is onafhankelijk; de leden van de commissie hebben geen enkele relatie met De Haardstee. Klik hier voor de klachtenregeling. De klachtencommissie is te bereiken via klachtencommissie@dehaardstee.nl.