Niet tevreden

Als je niet helemaal tevreden bent, horen wij dat graag zo snel mogelijk. Je kunt altijd terecht bij jouw persoonlijk begeleider om dit te melden. Misschien vind je het moeilijk om te praten over jouw klacht met je begeleider. Dan kun je altijd contact opnemen met een van onze cliëntvertrouwenspersonen.

Onafhankelijk en partijdig
De vertrouwenspersonen zijn partijdig: Zij gaan uit van de beleving en ondersteuningswensen van de cliënt. Zij zijn onafhankelijk van De Haardstee. Zij behartigen jouw belangen. Daarnaast kan de vertrouwenspersoon signalen aan De Haardstee geven over situaties waar cliëntrechten in het geding zijn. De vertrouwenspersoon staat altijd aan de kant van de cliënt.

Vertrouwelijk
Een gesprek met de vertrouwenspersonen is altijd vertrouwelijk. Er gebeurt niets zonder toestemming. De vertrouwenspersonen gaat met jou in gesprek om te kijken hoe een probleem zo soepel mogelijk opgelost kan worden. Zij ondersteunen jou tot het probleem is opgelost.

Wie kan er terecht
Naast de ondersteuning die de vertrouwenspersonen bieden aan de cliënten van De Haardstee, kunnen ook cliëntvertegenwoordigers bij hen terecht voor advies en doorverwijzing bij klachten en onvrede. Om de partijdigheid aan de cliënten zelf te kunnen waarborgen, kunnen alleen cliëntvertegenwoordigers van cliënten die niet voor zichzelf op kunnen komen ondersteund worden in hun klachtgang. Dit kan mits de doelen niet tegen het belang van de cliënt ingaan.

Cliëntvertrouwenspersonen
De Haardstee heeft twee cliëntvertrouwenspersonen: Ank van Duinen is vertrouwenspersoon zorg. Ank is te bereiken via 06-33 68 72 82 (bel: spreek eventueel de voicemail in, sms of via WhatsApp). Haar e-mailadres is: a.vanduinen@hetlsr.nl. Klik hier voor de flyer. Er is ook een vertrouwenspersoon vanuit de Wzd; dit is Ilja den Dopper. Zij is te bereiken via 06-40164295 of via e-mail: i.dendopper@zorgstem.nl.

Klachtencommissie
Natuurlijk kan het gebeuren dat je vindt dat De Haardstee niet goed met jouw klacht omgaat. Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de klachtencommissie. Zij behandelt alleen individuele klachten. De klachtencommissie is onafhankelijk; de leden van de commissie hebben geen enkele relatie met De Haardstee. De klachtencommissie is te bereiken via klachtencommissie@dehaardstee.nl. Klik hier voor de klachtenregeling voor cliënten.