Zorgbemiddeling

De zorgbemiddelaar coördineert de in-, door- en uitstroom van onze cliënten. Dit doet zij op basis van de wensen van de cliënten en in overleg met onze gedragskundigen, persoonlijk begeleiders en de teams.

De zorgbemiddelaar kan:

  • meedenken over het aanvragen van een indicatie bij het CIZ (Wlz)
  • of een beschikking bij de gemeente (Wmo);
  • bemiddelen bij het krijgen van zorg als De Haardstee de indicatie toegewezen heeft gekregen;
  • informatie geven over de wachtlijst van De Haardstee.

Aanmelden
Je kunt gebruik maken van de verschillende aanmeldformulieren. Zorgbemiddeling neemt dan zo snel mogelijk contact op om de aanmelding te bespreken.

Zorgbemiddeling is te bereiken via het e-mailadres: zorgbemiddeling@dehaardstee.nl, of telefonisch op dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 - 17.00 uur via telefoonnummer: 071-51 44 162.