Zorgbemiddeling

Zorgbemiddeling coördineert de in-, door- en uitstroom van onze cliënten. Dit doen zij op basis van de wensen van de cliënten en in overleg met onze gedragskundigen, persoonlijk begeleiders en de teams. Klik hier voor een overzicht met veel gestelde vragen (FAQ).

Zorgbemiddeling kan:

  • meedenken over het aanvragen van een indicatie bij het CIZ (Wlz)
  • of een beschikking bij de gemeente (Wmo);
  • bemiddelen bij het krijgen van zorg als De Haardstee de indicatie toegewezen heeft gekregen;
  • informatie geven over de wachtlijst van De Haardstee.

Aanmelden
Je kunt gebruik maken van de verschillende aanmeldformulieren. Zorgbemiddeling neemt dan zo snel mogelijk contact op om de aanmelding te bespreken.

Zorgbemiddeling is te bereiken via e-mailadres zorgbemiddeling@dehaardstee.nl of op werkdagen telefonisch van 09.00 - 13.30 uur via het rechtstreekse telefoonnummer 071-524 1047 of via ons algemene telefoonnummer 071-514 4162 optie 1.