Korte Langestraat

Doelgroep Korte Langestraat
De Korte Langestraat is een 24-uurs voorziening met slaapdienst. Hier wonen 20 mensen vanaf 18 jaar met een licht verstandelijke beperking en/of autismespectrumstoornis (ASS). Er kan sprake zijn van bijkomende psychiatrische en/of psychosociale problematiek. Cliënten hebben een Wlz-indicatie VG 3 tot en met VG 6, een Wlz GGZ 1 tot en met 3 indicatie, of een Beschermd wonen beschikking van gemeente Leiden.

Ons zorgaanbod
Je hebt een eigen appartement met aparte slaapkamer, keuken, wc en badkamer. Je krijgt vraaggestuurde begeleiding aan de hand van jouw ondersteuningsplan. De begeleiding vindt plaats in jouw appartement. Je krijgt ondersteuning bij het wonen in het eigen appartement, een goede dagstructuur en het uitbreiden van jouw sociale vaardigheden. Dit kan zijn bij het vinden en behouden van werk of dagbesteding, het beheren van post en/of medicatie en het omgaan met relaties. Je kunt meerdere keren per dag terecht op het steunpunt voor persoonlijke aandacht en praktische ondersteuning. Ontbijt, lunch en avondmaaltijd worden op het steunpunt verzorgd als je dit nog niet zelfstandig kunt organiseren. Zo nodig bieden we huishoudelijke ondersteuning.