Meer Jaren Beleid en Jaarplannen

Op basis van ons Meer Jaren Beleid maken we ieder jaar een jaarplan waarin onze doelen worden benoemd. Het Meer Jaren Beleid is een dynamisch document dat ieder jaar worden bijgesteld.

Onze doelen voor 2020
In 2020 gaan we verder met een aantal thema’s die ook in 2019 aan de orde waren en die nog steeds actueel zijn. Daarnaast zijn er een aantal nieuwe ontwikkelingen die we in 2020 de aandacht gaan geven. Onze doelstellingen voor het komende jaar zijn gerelateerd aan het meerjarenbeleid en de omgevingsanalyse die in juli 2019 zijn vastgesteld door de vorige directeur-bestuurder. Vanaf 2020 is het een jaarlijks terugkerende routine om de omgevingsanalyse uit te voeren en het meerjarenbeleid bij stellen, vooruitkijkend naar de komende 3 jaar. Deze routine hebben we vastgelegd in de beleidsjaarcyclus.

Voor elk team binnen De Haardstee zal ook een beleidsjaarcyclus worden opgesteld om daarmee op voorhand duidelijkheid te geven over de informatie en vragen die tijdens het jaar op de teams af zullen gaan komen.

Overzicht van de doelen voor 2020:

 • Verbeteringen ten aanzien van het primaire proces
  • Het bestendigen van onze begeleidingsstijl
  • Zelforganisatie als middel ter verbetering van de zorg
  • Geen onvrijwillige zorg binnen De Haardstee
  • Ontwikkelingen in doelgroep en methodisch werken
 • Zorgen voor goede randvoorwaarden binnen onze organisatie
  • Verbeteren van de ICT
  • Implementatie van het primaire proces in PlanCare2
  • Verbeteren van de huisvesting voor de Hugo de Grootstraat en Morspoort
  • Aandacht voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers
  • Bedrijfsvoering in balans en terugdringen van het verzuim
 • Versterken van de positie van De Haardstee
  • Voorbereiden op de aanbesteding Wmo 2021/2022
  • Inspelen op nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen