MeerJarenBeleid en Jaarplannen

MeerJarenBeleid
Met het MeerJarenBeleid kijken we een aantal jaren vooruit en bepalen daarop onze koers. In het jaarplan geven we een nadere invulling aan deze koers, door concreet te beschrijven wat we gaan doen en wat we daarmee denken te bereiken in het komende jaar. In het meerjarenbeleid is op hoofdlijnen weergegeven welke ontwikkelingen voor (cliënten en medewerkers van) De Haardstee van belang zijn en wat ons als organisatie staat te doen in het licht van deze ontwikkelingen. Het meerjarenbeleid komt tot stand door een beschouwing van verschillende informatiebronnen, bijvoorbeeld het cliëntervaringsonderzoek (CTO), gesprekken met medewerkers, managementinformatie, etc. Tevens is een omgevingsanalyse gemaakt die ons helpt om strategische keuzes te maken.

Jaarplan 2023
De thema’s voor 2023 zijn: intensief en complex, krappe budgetten en extramuraliseren, medewerkers zijn het kapitaal, gezonde leefstijl en participatie, samenwerken en innoveren om goede zorg te leveren.