Jaarverslagen

Financiële verantwoording
Zorginstellingen moeten elk jaar verantwoording afleggen over de manier waarop zij hun geld besteden. Die verantwoording leggen zij af in de jaarverantwoording zorginstellingen. Zie onder voor het betreffende jaar of zoek De Haardstee op via www.jaarverslagenzorg.nl

Jaarrekening 2022
Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2017Jaaroverzicht
Op basis van de jaarrekening en de kwaliteitsrapportage stellen we een jaaroverzicht samen.

Jaaroverzicht 2022
Jaaroverzicht 2021
Jaaroverzicht 2020
Jaaroverzicht 2019

Jaaroverzicht 2018