Jaarverslagen

Financiële verantwoording
Zorginstellingen moeten elk jaar verantwoording afleggen over de manier waarop zij hun geld besteden. Die verantwoording leggen zij af in de jaarverantwoording zorginstellingen. Zie onder voor het betreffende jaar of zoek De Haardstee op via www.jaarverslagenzorg.nl

Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2017


Jaaroverzicht
Op basis van de jaarrekening en de kwaliteitsrapportage stellen we een jaaroverzicht samen.

Jaaroverzicht 2019
Jaaroverzicht 2018