Bestuur en Raad van Toezicht

De Raad van Bestuur bestaat uit:

De heer drs. Martien Wesselman – directeur-bestuurder

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • De heer drs. Rob Florijn – voorzitter
  • Mevrouw drs. Carolien de Groot – lid
  • De heer drs. Frank Manders – lid
  • Mevrouw mr. Olga Rote – lid
  • Mevrouw Eveline Sijtsma - lid