ANBI en beloningsbeleid

Stichting Vrienden van De Haardstee wordt door de belasting aangemerkt als een ANBI instelling. Via het RSIN nummer 805547873 kunt u ons opzoeken in het ANBI-register.

Het beloningsbeleid

De bestuursleden van Stichting Vrienden van De Haardstee ontvangen geen beloning. Onkosten voor het werven van gelden kunnen wel vergoed worden.