Akte van schenking

Een AKTE VAN SCHENKING is een overeenkomst waarbij voor een periode van minstens 5 jaar een schenkingsbedrag wordt afgesproken. Deze afspraak wordt in een akte vastgelegd. Dat is een akte die door u als schenker en ons als ontvanger (Stichting Vrienden van de Haardstee) wordt ondertekend. Dat is een eis van de fiscus. Klik hier voor de volledige informatie.

Klik hier voor een voorbeeld van een akte van schenking (formulier).