2023 in het teken van SAMEN!

Datum: 27/12/2023
2023 in het teken van SAMEN!

In de afgelopen maanden hebben onze medewerkers deelgenomen aan de inspirerende SAMEN-training, een reis die niet alleen kennis heeft vergroot, maar ook een golf van positieve verandering heeft gebracht getuige het medewerkerstevredenheid onderzoek van 2023. Daar zijn wij trots op!

Het traject SAMEN is een reactie op de ontwikkelingswensen die uit het medewerkerstevredenheid onderzoek van 2022 naar voren zijn gekomen, zoals het behouden van betrokkenheid en kleinschaligheid, meer scholing op GGZ problematiek, en het vergroten van autonomie en beslisruimte.
SAMEN, met als thema’s autonomie, betrokkenheid, competentie en veiligheid, heeft onder andere gezorgd voor nog meer professionaliteit in onze teams.

Ook in 2024 zal een kerngroep voor borging zorgen en zullen alle nieuwe medewerkers meegenomen worden in deze trainingen.