Begeleidingsstijl

Datum: 13/06/2017
Begeleidingsstijl

Ontwikkeling
2017 staat in het teken van ‘aandacht voor onze begeleidingsstijl’. Een stijl die ontstaan is vanuit de manier van werken van De Haardstee en die vastgelegd is in onze missie, visie en kernwaarden. Een van onze kernwaarden is Ontwikkeling en in het kader daarvan zijn alle medewerkers getraind in oplossingsgerichte gespreksvoering: drie dagen voor iedereen die direct bij de zorg betrokken is, of een training van een dag om kennis te maken met het model voor medewerkers in een administratieve of faciliterende functie. Medewerkers ervaren de training als bruikbaar en inspirerend; er wordt druk geoefend in de praktijk.

Wat merken onze cliënten hiervan?
Oplossingsgerichte gespreksvoering is onderdeel van oplossingsgericht werken en een techniek die goed toe te passen is in de vier thema’s van onze begeleidingsstijl: Wat wil je? Wat wil je nog leren? Wat kan je al? en Met wie? Op allerlei manieren maken cliënten straks kennis met deze thema’s. Bijvoorbeeld via een filmpje over hoe iemand goed voor zichzelf kan opkomen of hoe iemand geholpen wordt door een familielid bij het schoonmaken. Maar ook andere hulpmiddelen zijn in ontwikkeling.

Themabijeenkomst voor het netwerk
In het najaar wordt een themabijeenkomst georganiseerd voor familieleden, vrienden en vrijwilligers over onze begeleidingsstijl en oplossingsgericht werken. Wordt vervolgd dus!

Oplossingsgericht werken? Geen probleem!
Jack Weerdmeester van De Uitzondering heeft iedereen bij De Haardstee getraind in deze methode. Voor meer informatie neem een kijkje op zijn website: www.deuitzondering.nl.

Bij oplossingsgericht werken of communiceren gaat het er vooral om dat je kijkt naar mogelijkheden in plaats van naar moeilijkheden. Je helpt je cliënt of medewerker overzicht te krijgen over zijn situatie door te ordenen en problemen te vertalen naar wensen. Om dat te kunnen hoef je meestal het probleem niet te begrijpen of te analyseren. Snappen waar het probleem vandaan komt leidt meestal niet tot het vinden van oplossingen. Hoe meer je de aandacht richt op wat iemand wel wil in plaats van wat niet, hoe meer de wegen er naartoe duidelijk worden. Zelfs als sommige wensen niet helemaal realiseerbaar zijn, zoek je naar delen van die wensen die wel haalbaar zijn.

Als begeleider of manager sluit je zoveel mogelijk aan bij wat de ander al kan en doet en je helpt hem om dit, waar mogelijk, uit te bouwen. Wat kan de ander al zelf? Wat gaat al (deels) goed? Hoe ziet 1 stap verder eruit? En wat is daar voor nodig? Het gaat erom dat je in het begeleiden leert om je vragen zo te stellen dat je de ander activeert in plaats van het over te nemen en/of adviezen te geven. Door te luisteren; te ordenen en vragen te stellen schep je een context waarin hij zichzelf verder kan ontwikkelen. Het is daardoor een effectieve; positieve en weerstand omzeilende manier van begeleiden.