Benoemingen Raad van Toezicht

Datum: 29/09/2016
Benoemingen Raad van Toezicht

In de vergadering van de Raad van Toezicht op 20 september 2016 zijn twee nieuwe leden benoemd. De nieuwe leden vervangen mevrouw drs. Sytske Feenstra en de heer mr. Gerrit Nieuwenhuis. De nieuwe leden zijn:

Mevrouw drs. C.(Carolien) de Groot, werkzaam als directeur van de Stichting Jeugd en samenleving Rijnland (JES). Zij is klinisch psychologe en beschikt over een brede ervaring in het werkveld van de zorg (GGZ, GZ, Jeugdzorg) zowel als uitvoerend werker en op het gebied van beleid en bestuur (Gemeente Leiden, Binnenvest, Inloophuis GGZ). Zij neemt de zetel over van Sytske Feenstra, die na twee termijnen de Raad zal verlaten. Haar aandachtsveld binnen de Raad zal zijn zorg en organisatieontwikkeling.

Mevrouw Mr. O. (Olga) Rote, werkzaam als advocaat en mediator bij VerbeekdeCaluwe, arbeidsrechtadvocaten te Amsterdam. Zij is gespecialiseerd in arbeidsrecht en heeft daarnaast bestuurlijke ervaring in met name het onderwijs. Als mediator houdt zij zich bezig met mediation, arbitrage en geschiloplossing. Haar aandachtsveld binnen de Raad zal zijn juridische zaken en sociaal beleid. Zij neemt de zetel over van Gerrit Nieuwenhuis, die eveneens vanaf 2009 zitting heeft in de Raad van Toezicht en die ook twee termijnen heeft geparticipeerd.