Bezoek zorgkantoor Zorg en Zekerheid

Datum: 28/06/2022
Bezoek zorgkantoor Zorg en Zekerheid

Op 18 mei 2022 zijn Annebel Weisman en John Aarts van zorgkantoor Zorg en Zekerheid op bezoek geweest. Zij waren nieuwsgierig naar de nieuwe locaties Kanaalpark in Leiden en De Plataan in Leiderdorp. Cliënten en medewerkers ontvingen Annebel en John, hebben hun verhalen met hen gedeeld en ze een rondleiding gegeven. Prachtig om te zien dat ons zorgkantoor graag wil weten wat er speelt op locaties, in levens van cliënten van De Haardstee en wat de uitdagingen zijn voor ons als medewerkers en als organisatie.

Het was een ongedwongen en tegelijkertijd waardevolle ontmoeting, waarbij ook leden van de raad van toezicht aanwezig waren. Waardevol omdat onze inkopers, want dat zijn Annebel en John, nu nog meer beeld en geluid hebben bij waar De Haardstee voor staat. We hebben ze een inkijkje kunnen geven hoe we werken met ons nieuwe cliëntvolgsysteem Ons®, waarin we de wensen, doelen en het wel en wee van cliënten vastleggen en van waaruit we rapporteren. Ook hebben we ze meegenomen in de wereld van signaLEREN, de app die we met behulp van het zorgkantoor en het ministerie hebben aangeschaft. Deze app is op maat in te richten door de cliënt samen met zijn begeleider op de telefoon van de cliënt. Cliënten gebruiken deze app samen met hun begeleider om grip te hebben en te houden op hun emoties.

We kijken met gepaste trots terug op dit werkbezoek waar we met elkaar gedeeld hebben hoe De Haardstee haar begeleiding vorm geeft, wat daar voor nodig is en hoe dit gefaciliteerd wordt.