Bezuinigen en vernieuwen

Datum: 12/07/2016
Bezuinigen en vernieuwen
Bezuinigen en vernieuwen

Vanaf 2015 heeft een belangrijke verandering plaatsgevonden in de zorg. De ‘oude’ AWBZ is vervangen door de Wet langdurige zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze laatste wordt uitgevoerd door de gemeenten. Naast deze vernieuwing zijn ook belangrijke bezuinigingen doorgevoerd.

Op 13 juni 2016 heeft de regering bekend gemaakt, dat de voorgenomen bezuinigingen van € 500 miljoen op de langdurige zorg, waaronder €175 miljoen op de zorg voor mensen met een beperking, niet doorgaan. Voor De Haardstee betekent dit, dat er zo’n € 150.000,- bezuiniging is afgewend en dat er dus op de locaties in 2017 niet hoeft te worden bezuinigd. Voorwaarde is wel dat de afspraken met het zorgkantoor voor 2017 op het huidige niveau kunnen worden gehandhaafd.

Dit is goed nieuws: wij hopen, dat er ook wordt gekeken naar de voorgenomen bezuinigingen op de maatschappelijke ondersteuning, waar de gemeenten verantwoordelijk voor zijn.

Op die manier komt er meer ruimte om ons te richten op vernieuwing van de zorg, zonder de druk van bezuinigingen en met de mogelijkheid de zorg anders in te richten: de basis is de regie van de cliënt zelf, de betrokkenheid van het netwerk van de cliënt en het recht op een echte plaats midden in de samenleving.

Vanuit De Haardstee blijven we hier op allerlei manieren hard aan werken.