Cliëntenportaal Caren

Datum: 20/12/2022
Cliëntenportaal Caren

In ons nieuwsbericht van 21 juni kondigden wij aan dat De Haardstee gaat werken met Cliëntenportaal Caren. Caren biedt onze cliënten de mogelijkheid om hun dossier in te zien. Zij kunnen lezen wat gerapporteerd is door de begeleider of nog eens lezen wat is afgesproken in het ondersteuningsplan.

Informatie
In januari 2023 ontvangen alle cliënten van hun begeleider een flyer met uitleg. Op onze website is dan een aparte pagina aangemaakt met informatie voor cliënten en hun eventuele wettelijke vertegenwoordiger; er is een filmpje gemaakt met uitleg. Daarin wordt verteld hoe een account aangevraagd wordt en dat de begeleiding hierbij kan helpen.