Cliënttevredenheidonderzoek

Datum: 22/08/2017
Cliënttevredenheidonderzoek

Binnen De Haardstee blijven we altijd kritisch ten aanzien van onze zorg- en dienstverlening. Waarover zijn onze cliënten en hun ouders tevreden? Waar zijn nog verbeteringen nodig? Dat zijn belangrijke vragen die we onszelf continu moeten blijven stellen. Om die reden gaat op 22 augustus 2017 het Cliëntenonderzoek & Ouders/Verwanten Raadpleging van start (de ouders van ambulante cliënten worden niet bij het onderzoek betrokken).

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Customeyes, een onafhankelijk onderzoeksbureau. De vragenlijst hebben we in samenwerking met hen opgesteld. Een aantal begeleiders uit de flexpool kan cliënten bijstaan bij het invullen van de vragenlijst. Bewust is gekozen om dit niet door de eigen begeleider te laten doen voor een zo objectief mogelijk resultaat.

Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in de sterke punten van de organisatie en de punten waarop verbetering mogelijk is. Het onderzoek levert dus zeer waardevolle informatie op, om gericht actie te ondernemen om de tevredenheid van onze cliënten en hun ouders te vergroten. Uit het vorige onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat er behoefte was aan verbetering van onze communicatie met zowel cliënten als ouders/verwanten. Hieruit is onder andere de digitale nieuwsbrief ontstaan.