Coronavirus

Datum: 17/03/2020

De overheid kondigde strenge maatregelen aan om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Wij hebben ook nieuwe maatregelen genomen die direct zijn ingegaan en in ieder geval tot 6 april duren.

Alle cliënten zijn geïnformeerd over wat dit voor hen betekent. Verwanten krijgen een brief met deze informatie.