Digitale open dag

Datum: 23/03/2022
Digitale open dag

Vaak krijgen we bij inschrijving op onze wachtlijst voor begeleid wonen de vraag of een woonlocatie bekeken kan worden. Vanwege de privacy van onze cliënten, maar ook omdat het gezien het aantal inschrijvingen ondoenlijk is, kunnen we aan die vraag niet voldoen. Ook omdat niet altijd duidelijk is welke locatie(s) het beste past bij iemand. Bij de uiteindelijke intake geven we wel altijd een beeld van de locatie en het beschikbare appartement of de kamer (Bij de intake weten we vaak niet welk appartement en we hebben niet van alle appartementen foto’s.).

9 april
In het verleden organiseerden we 1 x per jaar een Open huizen route om aan bovengenoemde vraag te voldoen. Door corona is dit in 2020 en 2021 niet doorgegaan. Dit jaar organiseren we een digitale Open dag op 9 april. Alle mensen op onze wachtlijst voor begeleid wonen hebben een e-mail of brief ontvangen met informatie hierover. Ook cliënten die intern willen verhuizen zijn hiervoor uitgenodigd.

Aanmelden begeleid wonen
Voor alle vormen van begeleiding is een indicatie of beschikking vereist. Dit kan een Wmo beschikking zijn voor individuele begeleiding, een Beschermd wonen indicatie van centrumgemeente Leiden, een indicatie voor Beschut wonen LVB (gemeente Leiden) of een dagbestedingsindicatie op maat. Of een Wlz indicatie VG 3 tot en met VG 6. Zodra de aanmelding bij ons binnen is, bekijken we of alle informatie volledig is en welke mogelijkheden er zijn voor passende zorg / begeleiding. Voor meer informatie: https://dehaardstee.nl/ons-zorgaanbod/aanmelden

We hopen dat we met deze digitale Open Huizenroute een nieuwe manier hebben gevonden om een indruk te geven van begeleid wonen en de locaties. Het is onze intentie om 2 x per jaar een Open dag te organiseren: fysiek of digitaal.

Zorgbemiddeling