Een beschermd thuis

Datum: 03/06/2021
Een beschermd thuis

In april 2021 is de pilot Een beschermd thuis gestart. Een beschermd thuis is een intensief zorgaanbod van ambulante begeleiding met 24/7 bereikbaarheid om zelfstandig wonen mogelijk te maken. Het aanbod vormt een schakel tussen intramuraal Beschermd wonen en een lichtere vorm van Beschut wonen. Om in aanmerking te komen voor deze pilot moeten mensen voldoen aan een aantal criteria. Een daarvan is dat men in het dagelijks leven hinder ervaart van een psychische kwetsbaarheid en/of psychosociale problematiek.

Waarom en voor wie
Gemeenten en aanbieders van maatschappelijke zorg staan voor een flinke uitdaging: minder zorg in instellingen leveren en méér in de thuissituatie. De wachtlijst voor Beschermd wonen neemt toe en de uitstroom uit intramurale voorzieningen is onvoldoende. In de samenvatting van het pilotplan wordt genoemd wat de doelen zijn en wie hiervoor in aanmerking komt. Klik hier voor het pilotplan.

Samenwerking
De Binnenvest, De Haardstee en GGZ Rivierduinen zijn een samenwerkingsverband aangegaan en hebben, na het winnen van een aanbesteding, van gemeente Leiden de opdracht gekregen uitvoering te geven aan het project dat tot ten minste eind 2021 loopt. Medewerkers van De Binnenvest en De Haardstee vormen een team bestaande uit persoonlijk begeleiders, een maatschappelijk werker en een regiebegeleider, ieder met verschillende expertises voor de 24-uurs begeleiding. Dit team wordt aangevuld met een SPV-er (Sociaalpsychiatrisch verpleegkundige) vanuit GGZ Rivierduinen.

Meer weten
Heb je vragen over dit project of aanbod, dan kun je een mail sturen naar e.jooren@debinnenvest.nl of srijkers@dehaardstee.nl. Lees ook het Verhaal van …Fanja, manager zorg & dienstverlening en projectleider Een beschermd thuis.