Een geslaagde avond

Datum: 17/01/2018
Een geslaagde avond

Voor de informatieavond op 1 november 2017 waren cliënten, cliëntvertegenwoordigers en vrijwilligers uitgenodigd om op de hoogte gebracht te worden van de laatste ontwikkelingen in onze begeleidingsstijl. De avond ging van start met de vertoning van EIGENWIJZER, de film, waarna Nienke Spruijt, gedragskundige, de vernieuwde begeleidingsstijl aan de hand van voorbeelden uitlegde.

Alle medewerkers van De Haardstee zijn geschoold in Oplossingsgericht werken, een methode die uitgaat van de mogelijkheden in begeleiding. De trainer van deze methode, Jack Weerdmeester, liet met behulp van een actrice zien hoe dit er in de praktijk uit kan zien. De aanwezigen kregen hiermee een indruk van deze nieuwe manier van begeleiden.

Klankbordgroep
Naast de Cliëntenraad willen wij een Klankbordgroep starten waarin maximaal vier keer per jaar ervaringen, ideeën en wensen uitgewisseld worden met zo’n 12 cliëntvertegenwoordigers en met leden van het management. We bespreken dan onderwerpen die voor het netwerk belangrijk zijn. Wij zijn nog op zoek naar vertegenwoordigers: u kunt zich opgeven bij de coördinator netwerk & vrijwilligers, Krista van de Voort.