Eigen bijdrage Wlz omlaag bij weinig zorg

Datum: 03/11/2016
Eigen bijdrage Wlz omlaag bij weinig zorg

Per 1 januari van dit jaar is de eigen bijdrage in de Wlz vastgesteld voor mensen die thuis zorg ontvangen via het Modulair Pakket Thuis (MPT). Dit is alleen op basis van het inkomen gebeurd en de hoeveelheid van afgenomen zorg is hierbij niet meegenomen. Gebleken is dat voor cliënten die weinig zorg afnemen de eigen bijdrage in geen verhouding staat tot de kostprijs en het een prikkel kan zijn voor minder inzet van mantelzorg. De staatssecretaris vindt dit ongewenst en heeft nu besloten dat cliënten met alleen een MPT die minder dan 20 uur zorg per maand ontvangen teruggaan naar een minimale eigen bijdrage van 23 euro per maand. Deze maatregel wordt met terugwerkende kracht vanaf januari 2016 ingevoerd. Het CAK doet momenteel een uitvoeringstoets naar de wijze waarop dit uitgevoerd kan worden. Op Prinsjesdag heeft de minister van Financiën samen met de staatssecretaris ook al aangekondigd dat de eigen bijdrage in de Wmo wordt verlaagd.

https://www.zorgvisie.nl/Financien/Nieuws/2016/10/…