Eigen regie krijgt een 8,2

Datum: 11/04/2018
Eigen regie krijgt een 8,2

In 2017 zijn onze cliënten uitgenodigd om deel te nemen aan het cliëntenonderzoek van De Haardstee. In dit onderzoek zijn alle vormen van begeleiding meegenomen die door De Haardstee worden geboden. Dat maakt het mogelijk om de resultaten op het gebied van ambulante begeleiding, dagbesteding en wonen zowel gezamenlijk als apart te beoordelen.

Onze cliënten zijn inmiddels per brief op de hoogte gebracht van de resultaten. In onderstaande tabel staan de respectievelijke resultaten:

Thema’s Scores cliëntenScores contactpersonen
Algemene tevredenheid7,56,1
Begeleiders en ondersteuning7,46,6
Thuis en omgeving *6,56,1
Werk en dagbesteding **5,85,0
Plan en eigen regie8,26,4
Vrije tijd en contacten7,55,4

* De vragen over het thema “thuis en omgeving” zijn alleen gesteld aan de cliënten die verblijven in een woonlocatie van De Haardstee en hun contactpersonen.
** In dit overzicht worden de gefilterde scores weergegeven van de cliënten die dagbesteding hebben bij De Haardstee en hun contactpersonen.

Het onderzoek geeft ons nieuwe inzichten in wat goed gaat binnen De Haardstee en wat we kunnen verbeteren. Dit is waardevolle informatie voor ons.

Vervolg
Cliënten kunnen hun individuele resultaten en wensen voor de begeleiding met de persoonlijk begeleider bespreken. Binnen de teams zijn de resultaten per woonlocatie, voor de dagbesteding en de ambulante begeleiding doorgenomen. De medewerkers hebben hieruit afgeleid wat de verbeterpunten zijn voor hun team of organisatieonderdeel. Deze verbeterpunten zijn opgenomen in de Team Ontwikkel Plannen.

Indien u algemene vragen heeft over het onderzoek kunt u contact opnemen met de directiesecretaris, Rachel Brussee.