Frits Schrijver

Datum: 06/06/2023
Frits Schrijver

We hebben het bericht gekregen dat op 25 mei jl. Frits Schrijver is overleden. 13 jaar geleden is Frits Schrijver met pensioen gegaan. De Haardstee is lang geleden ontstaan onder zijn bezielende leiding.

Aan de Witte Singel is Frits De Haardstee begonnen, een prachtige locatie die nog steeds door ons gebruikt wordt. De Witte Singel was de bakermat voor wat De Haardstee nu is en langzaam aan heeft Frits met de medewerkers De Haardstee steeds een stukje uitgebreid met meer locaties en met ambulante zorg.

Frits is nog steeds onlosmakelijk verbonden met De Haardstee. Hij was van alle markten thuis. Als er een moeilijk gesprek gevoerd moest worden deed Frits dat wel zelf. En als er in huis iets stuk was pakte Frits net zo gemakkelijk de gereedschapskist onder zijn bureau vandaan en zorgde dat het gemaakt werd. De anekdotes van die tijd met Frits leven nog steeds in de organisatie onder cliënten en medewerkers die hem gekend hebben en we kijken met veel dankbaarheid terug op deze tijd.

De uitvaartplechtigheid heeft op 31 mei plaatsgevonden.

Jos Driesprong
directeur-bestuurder