Geef me de 5®

Datum: 05/09/2016
Geef me de 5®

De Haardstee begeleidt een groot aantal normaal en hoogbegaafde mensen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS), bijvoorbeeld op onze woonlocaties voor Beschermd wonen. Bij onze begeleiders en gedragskundigen is al veel ervaring met het begeleiden van deze cliënten. Begin 2016 zijn 24 begeleiders geschoold in de methodiek Geef me de 5®. En wellicht dat dit een vervolg heeft in 2017. Geef me de 5® is een methodiek voor CASS; de Cliënt met Autisme Spectrum Stoornis.

Op donderdagavond 10 maart 2016 kwamen ruim 60 cliënten, ouders, vrijwilligers en medewerkers van De Haardstee voor een lezing over de methodiek. De lezing werd gegeven door Colette de Bruin en markeerde de start van de scholing. Klik hier voor het verslag over deze avond.