Gezocht: de meest toegankelijke gemeente van Nederland

Datum: 09/10/2017
Gezocht: de meest toegankelijke gemeente van Nederland

Mensen worden opgeroepen om de toegankelijkheid van hun gemeente te beoordelen via een korte online vragenlijst op www.mtg2018.nl. Boordelen kan tot en met donderdag 30 november. Aan de hand van een aantal stellingen ontstaat een ranglijst. De stellingen hebben onder andere betrekking op de toegankelijkheid van het stadhuis, openbaar vervoer, sportaccommodaties en de begrijpelijkheid van brieven die de gemeente haar burgers stuurt.

De vijf meest toegankelijke gemeenten van de ranglijst worden onderworpen aan een verdiepend onderzoek. De focus komt dan te liggen op de toegankelijkheid van het vinden van werk, een geschikte woning, het volgen van een opleiding en het kunnen meedoen aan vrije tijdsactiviteiten. Enkele weken voor de Gemeenteraadsverkiezingen wordt de winnende gemeente bekend gemaakt.

De verkiezing van de Meest Toegankelijke Gemeente is een initiatief van de campagne Nederland Onbeperkt en Ongehinderd, een social enterprise die zich inzet voor een toegankelijker Nederland. Met de verkiezing willen zij gemeenten op een positieve manier aanspreken op het belang van een toegankelijke samenleving voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke en zintuiglijke beperking.